separador

    KAS YRA FBB?          FBB FILIALAI         ŠALTINIAI         RENGINIAI         MELSKIMÉS        NUORODOS         KONTAKTAI     

...

Katalikai

separador


Mes esame tikintys katalikai ...
i skirting gyvenimo srii ...
ir i vis taut ...
mes mylim Banyi ir ms ventj Tv.

Mes esame Dievo paaukti ...
ir, pasivent FBB,
ir ventja Dvasia suvienyti draugijoje ...
kad kartu utartume ...
ventosios Dvasios darbui
visoje katalik banyioje.

Mes sveikiname visus
kurie tiki, myli ir garbina
Ms Diev Tv, ms Viepat Jz ir ms mylim ventj Dvasi.

FBB flier (PDF)