separador

separador

  WAT IS DE FBB?        TAKKEN VAN DE FBB         INFORMATIE         AGENDA         LAAT ONS BIDDEN         LINKS         CONTACT  

separador

Missionaire

separador

"Hierna wees de Heer twee«łnzeventig anderen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf
van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen:

"De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
BID DAAROM -
de Heer van de oogst om arbeiders te zenden naar Zijn oogst."
(Lucas. 10:1-2)

Zoals het was met de eerste leerlingen
van Onze Heer Jezus Christus
Zo is het ook vandaag:
de Heilige Geest roept en zendt hen uit
die voor de Heer uit gaan
om de weg bereiden voor Zijn komst NU --
door hun missionaire dienst van voorbede gebed.

De Heer omschrijft de FBB
Als "een missionaire roeping - een nieuw werk-
een onafhankelijk werk van Mijn Geest "
ten dienste van alle andere groepen, bedieningen,
parochies, missies, gemeenschappen en organisaties
die uitreiken naar anderen als een uitdrukking
van het volk van God.
Jullie zijn mensen van God die bidden voor mensen van God.
opdat zij alles worden wat Ik verlang in Jezus Christus -
zowel in het leven als in het dienstwerk."

"Ik heb Mijn voorbidders geroepen om de weg
van de Heer voor te bereiden
in elke plaats en in ieder land
en het werk van de Heilige Geest
veilig te stellen op welke manier dan ook."

De FBB voorbidders dienen God en Zijn volk als

"MISSIONARISSEN VAN GODS LIEFDE"

door hun gebed van voorbede op twee manieren:

Ten eerste,
bidden we zelf samen in voorbede.

Ten tweede,
maken we gelegenheden en sponsoren we evenementen
om al Gods mensen samen te brengen om voorbede te doen
zoals de Heilige Geest ons leidt.

Sinds ons begin in 1982,
zijn FBB voorbidders uit diverse landen
al vele malen samengekomen voor een

INTERNATIONALE PELGRIMAGE VAN VOORBEDE

om te bidden voor de Kerk in een specifiek land
en voor de hele Kerk.

Wij geven Eer aan Jezus
voor de vruchten van de machtige wonderen
die God onze Vader doet,
door de gezamenlijke voorbede
van het Internationale Gebedshuis FBB
met de lokale Kerk in die landen.