separador

separador

  WAT IS DE FBB?        TAKEN VAN DE FBB         INFORMATIE         AGENDA         LAAT ONS BIDDEN         LINKS         CONTACT  

separador

Missionaire

separador

"Hierna wees de Heer twee en zeventig anderen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen:

"De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
BID DAAR VOOR -
de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten."
(Lucas. 10:1-2)

Zoals het was met de eerste leerlingen van Onze Heer Jezus Christus
Zo is het ook in deze dagen:
de Heilige Geest roept en zendt diegenen uit
die voor de Heer uit gaan
en de weg bereiden voor zijn komst NU,
door hun missionaire dienst van voorbede gebed.

De Heer omschrijft de FBB
Als een "roep tot missie - een nieuw werk- een onafhankelijk werk van Mijn Geest "
dat een dienstwerk is voor alle andere groepen, bedieningen,
parochies, missies, gemeenschappen en organisaties
en die een verder reikende uiting zijn van het volk van God.
U bent mensen van God die bidden voor de mensen van God.
Dat zij al het gene worden wat Ik verlang in Jezus Christus
En dat betekent zowel in het leven als in het dienstwerk"
"Ik heb Mijn voorbidders geroepen om de weg van de Heer voor te bereiden
in elke plaats en in ieder land
en het werk van de Heilige Geest veilig te stellen in welke vorm dat ook zou kunnen zijn."

De FBB voorbidders dienen God en Zijn mensen als
"Missionarissen van God’s Liefde"
door hun gebed van voorbede op twee wijzen:

Ten eerste,
We bidden onderling samen in voorbede

Ten tweede,
We zorgen voor geschikte gelegenheden en verzorgen evenementen
Om al de mensen van God bijeen te brengen in voorbede
Op de wijze zoals de Heilige Geest ons leidt.

Al vaak sinds ons begin in 1982,
zijn FBB voorbidders van verschillende naties
samen gekomen voor een
Internationale Voorbede Pelgrimage
om samen te bidden in een bepaald land
voor de Kerk in dat bepaalde land
en voor de gehele Kerk.
We geven de Eer aan Jezus
voor de vruchten als gevolg van de machtige wonderen van onze Vader
welke het gevolg zijn
van het Internationale Huis van Gebed van de FBB waar
in allen samen bidden in voorbede
verbonden met de plaatselijke kerk in die bepaalde landen.