separador

separador

  WAT IS DE FBB?        TAKEN VAN DE FBB         INFORMATIE         AGENDA         LAAT ONS BIDDEN         LINKS         CONTACT  

separador

Charismatische

separador

Charismatisch verwijst naar onze speciale devotie tot God de Heilige Geest ...
en naar onze opdracht om Hem toe te staan ons te leiden in voorbede
naar de mate van Zijn Veelvuldige Gaven,
waaronder Zijn Charismatische Gaven (1 Kor 12:3- 11),
tot openbaring van Zijn Goddelijke Barmhartigheid en Oppermachtige Gezag en Macht ...
tot Glorie van de Almachtige God.

WIJ GELOVEN DAADWERKELIJK IN GODS
WONDEREN DOOR VOORBEDE OP VANDAAG!

"Steeds als de Heilige Geest tussenbeide komt, laat Hij mensen versteld staan.
Hij brengt verbazingwekkende nieuwe dingen tot stand;
Hij verandert mensen en geschiedenis radicaal.
Dit was de onvergetelijke ervaring van het Tweede Vaticaanse Oecumenische Concilie,
gedurende welke de Kerk, onder de leiding van de zelfde Geest,
de charismatische dimensie als een van haar constituele elementen herontdekte:

'Niet alleen door de Sacramenten en de Apostolaten van de Kerk
doet de Heilige Geest de mensen heiligen,
maar tevens leidt Hij hen en verrijkt hen met Zijn deugden.

Hij wijst Zijn gaven toe naar Zijn wil. (vgl. 1 Kor 12:11),

en Hij deelt speciale genaden uit aan welke trouwgelovige dan ook.' (Lumen Gentium, #12)

De institutionele en charismatische aspecten zijn van gelijke aard,
zoals het is geweest, sinds de constitutie van de Kerk."
- Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II

KOM, HEILIGE GEEST ! ! !