separador

separador

  WAT IS DE FBB?        TAKKEN VAN DE FBB         INFORMATIE         AGENDA         LAAT ONS BIDDEN         LINKS         CONTACT  

separador

Charismatische

separador

'Charismatische' verwijst naar onze speciale toewijding aan God de Heilige Geest ...
en onze toewijding om Hem toe te staan ons te leiden in voorbede
en door ons te werken zoals Hij dat wil;
volgens Zijn veelvoudige gaven,
inclusief zijn charismatische gaven (1 Kor 12:3-11),
die Zijn Goddelijke Barmhartigheid en Soevereine Autoriteit en Macht manifesteren ...
voor de Glorie van de Almachtige God.

Wij GELOVEN ECHT IN GODS WONDEREN DOOR VOORBEDE VANDAAG!

"Steeds als de Heilige Geest handelt, laat Hij mensen versteld staan.
Hij brengt verbazingwekkende nieuwe dingen tot stand;
Hij verandert mensen en geschiedenis radicaal.
Dit was de onvergetelijke ervaring van het Tweede Vaticaanse Oecumenische Concilie,
waarbij de Kerk, onder de leiding van dezelfde Geest,
de charismatische dimensie als een van haar constituele elementen herontdekte:

"Bovendien heiligt, leidt en vervolmaakt dezelfde Heilige Geest
het volk Gods niet alleen door de sacramenten en de bedieningen;
maar, Zijn gaven "aan ieder uitdelend, zoals Hij het wil" (1 Kor. 12,11),
schenkt Hij aan de gelovigen van iedere rang ook speciale genaden."
(Lumen Gentium, hfd 2 par 12)

"De institutionele en charismatische aspecten zijn essentieel,
als het ware samen de grondwet van de Kerk."
-- Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II

FBB flier (PDF)